Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Slagschaduw en lichthinder

Door het draaien van de wieken van windturbines, kan bij zonneschijn een bewegende schaduw ontstaan. Dit kan voor de nabijgelegen woningen hinderlijk zijn. De mate van hinder hangt af van de frequentie van de bewegende schaduwen, de blootstellingsduur en de lichtintensiteit. Van hinder kan alleen sprake zijn wanneer de zon schijnt.

In totaal mag het windpark niet meer dan 340 minuten per jaar slagschaduw maken op een woning. Dat is 0,06% van de tijd. Tevens staat vast dat een flikkerfrequentie tussen de 2,5 en 14 Hz als erg storend kan worden ervaren en schadelijk kan zijn.

De omgeving van de windturbinelocatie zal worden onderzocht op mogelijke schaduwhinder. Als uit onderzoek blijkt dat bij woningen slagschaduwhinder kan worden verwacht is het mogelijk de windmolens te voorzien van een automatische regeling die de rotor zonodig stopt als er slagschaduw optreedt. Op deze manier kan worden voldaan aan de wettelijke normen.

Naast hinder van slagschaduw kan hinder ontstaan door lichtflitsen als gevolg van reflectie van zonlicht op draaiende wieken. De rotorbladen van de windturbines zullen echter voorzien worden van een niet-reflecterende coating, zodat er geen sprake kan zijn van hinderlijke lichtflitsen.

Dit aspect is onderzocht in het kader van de milieueffectrapportage (MER). Dit MER staat op deze website, u kunt de resultaten van het onderzoek daar vinden.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.