Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Rijksbeleid

Hoofddoel van het nationale ruimtelijke beleid is om ruimte te scheppen voor de diverse ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Nederland. Hieronder valt ook het vraagstuk van de energiewinning. Ten aanzien van de opwekking van duurzame energie heeft het rijk de groeidoelstelling om in 2020 in 20% van de energiebehoefte in Nederland op een duurzame wijze te voorzien. Windenergie moet daarin een belangrijke bijdrage gaan leveren. Meer hierover: Het kabinet zet in op windenergie.

Momenteel staat er in Nederland ongeveer 2.000 MW aan windvermogen opgesteld waarvan ruim 200 MW op de Noordzee. Er zijn nieuwe doelen geformuleerd die flink wat meer windenergie beogen. Het kabinetsbeleid stelt dat in 2011 4000 MW aan windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Dit is geformuleerd in het werkprogramma Schoon en Zuinig van het kabinet. In 2020 moet dit zijn doorgegroeid naar 6.000 MW. Voor de nieuwe doelstellingen wil het Rijk met de provincies en gemeenten nieuwe afspraken maken. Er is ook een doelstelling voor windenergie op zee: 6.000 MW in 2020. In totaal zal er in 2020 in Nederland dus 12.000 MW windenergie in bedrijf moeten zijn. Dit zal goed zijn voor bijna 30% van ons landelijk elektriciteitsverbruik. Schematisch is de rijksplanning tot 2020 in onderstaand schema weergegeven.

  Wind op land (MW)  Wind op zee (MW) 
 Medio 2008  1.800  200 
 2011  4.000  450
 2020  6.000  6.000 

 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.