Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Randvoorwaarden

Ondanks dat windturbines – als duurzame energiebron – een positieve bijdrage leveren aan het milieu, kunnen er ook negatieve effecten optreden naar de omgeving. Deze komen op deze pagina aan de orde.

De plaatsing van windturbines nabij de Rolleplaatdijk zal consequenties hebben voor de omgeving. Daarbij zijn allereerst een aantal milieuaspecten van belang: geluid, slagschaduw en lichthinder. Daarnaast spelen de omgevingsaspecten landschap, ecologie, archeologie, bodem, water, telecommunicatie, leidingen en veiligheid een rol.

In de loop van het projectontwikkelingstraject zullen voor al deze aspecten onderzoeken worden uitgevoerd waar per individueel milieuaspect de effecten worden onderzocht van de voorgenomen activiteit.

 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.