Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Ontwerpbestemmingsplan


Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het ontwerpbestemmingsplan op enkele punten gewijzigd. Dit naar aanleiding van de inspraakreacties. Zo zijn op het verzoek van het Waterschap enkele bestemmingen anders opgenomen. Op verzoek van Defensie zijn de regels met betrekking tot radarverstoring anders geplaatst.

Door omwonenden en door instanties is aangegeven dat het nu mogelijk is dat er drie verschillende soorten windmolens kunnen worden gerealiseerd die van elkaar af kunnen wijken qua kleur, grootte en vorm. Men vindt dat ongewenst. Deze reacties hebben in beperkte mate geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. En de drie initiatiefnemers Suiker Unie, SurveyCom en Raedthuys hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat gezamenlijk wordt toegewerkt naar een gelijke uitstraling van de windturbines. Bij voorkeur komen er gelijke windturbines, maar dat is niet te garanderen. In elk geval is vastgelegd dat de windturbines drie wieken krijgen, een gelijke draairichting hebben, een witte/lichtgrijze kleur krijgen en een tiphoogte hebben van minimaal 140 en maximaal 150 meter.

Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden onder downloads.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.