Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Overheidsbeleid

Voor de aanleg van het windmolenpark Oud Dintel vormt zowel het rijksbeleid als het provinciale en gemeentelijke beleid een kader waarmee bij de ruimtelijke planvorming rekening moet worden gehouden. Het relevante beleid voor dit bestemmingplan wordt op deze website besproken. U kunt op de onderstaande links klikken voor meer informatie:


Het beleid van zowel rijk, provincie als gemeente is gericht op het realiseren van een forse taakstelling op het gebied van windenergie. Uit het ruimtelijke beleid van zowel provincie als gemeente blijkt dat de locatie bij Dinteloord (planologisch) geschikt kan worden geacht als locatie voor een windmolenpark.

 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.