Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Over windenergie

Vroeger gebruikte men windenergie om graan te malen of om water te verplaatsen. Moderne windmolens worden gebruikt om elektriciteit mee op te wekken en worden windturbines genoemd. Er komen steeds grotere windturbines, met masten van 80 tot 120 meter. Windturbines gaan draaien vanaf windkracht 2-3 en worden stilgezet boven windkracht 10 om overbelasting te voorkomen.

Technologie
Wind is stromende lucht en deze bewegingsenergie kan omgezet worden naar elektriciteit. Dit is mogelijk met een windturbine. De wind oefent kracht uit op de wieken (rotorbladen) van een turbine, waardoor deze gaan draaien. De wieken (meestal 3 stuks) zitten vast aan de hoofdas. De draaiende beweging wordt eventueel versneld in een tandwielkast, die op zijn beurt een generator aandrijft. De generator wekt elektriciteit op, eigenlijk net zoals een dynamo op een fiets dat doet. De hoeveelheid elektriciteit die een turbine opwekt (capaciteit) hangt onder meer af van de hoogte van de turbine, de lengte van de wieken, de windsnelheid en de plaats waar de turbine staat.

Uitleg windturbine
 
Opbrengsten windenergie
Een moderne windturbine voor op land heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en produceert circa 7 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dit is voldoende om ongeveer 2.000 huishoudens van stroom te voorzien.
 
Windenergie in Nederland
Medio 2008 staat er in Nederland ongeveer 2000 MW aan windvermogen opgesteld, waarvan 228 MW op zee. Deze turbines produceren jaarlijks ongeveer 4,5 miljard kWh, genoeg voor ca. 4% van onze stroomvoorziening en vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 1,3 miljoen huishoudens. 

Windenergie in Europa
Eind 2007 staat er meer dan 55.000 MW aan windvermogen opgesteld. Koploper is Duitsland met meer dan 22.200 MW, gevolgd door Spanje met ruim 15.100 MW.
 
Toekomst windenergie in Nederland
Het opgestelde vermogen voor windenergie is de laatste jaren met ongeveer 200 MW per jaar toegenomen. In 2007 bedroeg de groei 12%. In 2008 wordt bijna 500 MW extra verwacht. Windenergie maakte de afgelopen jaren een groeispurt door. De doelstelling van 1.500 MW in 2010 die onder meer het Rijk en de provincies samen hadden afgesproken, is begin 2007 al gerealiseerd. Drie jaar eerder dus dan verwacht. Inmiddels is er een nieuwe doelstelling van 4.000 MW in 2012 (gebouwd of vergund). Daarna zal windenergie op land nog verder doorgroeien naar 6.000 MW. Dit gebeurt onder meer doordat oudere, kleinere turbines vervangen worden door moderne, grotere modellen. Deze ‘opschaling’ betekent ook vaak dat er minder nieuwe turbines in de plaats komen van de bestaande turbines. Die nieuwelingen leveren samen echter wel veel meer elektriciteit op dan de oudere, kleinere turbines. Voor wind op zee is er een doelstelling van (eveneens) 6000 MW in 2020. In 2020 moet er dus 12.000 MW draaien die gezamenlijk ongeveer 30% van ons landelijk elektriciteitsverbruik produceert. 

Toekomst windenergie in Europa
De Europese windmarkt is in 2007 met bijna 15% gegroeid. Dit is vooral te danken aan Duitsland en Spanje. Het opgesteld windvermogen groeit ook snel in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Frankrijk en Italië. De EU-doelstelling van 40.000 MW in 2010 is al gehaald. Volgens de huidige trends wordt het geïnstalleerd vermogen in 2010 op meer dan 60.000 MW geraamd.

 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.