Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Gemeentelijk beleid


Nota Visie Windenergie (2004)

Op 8 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Nota Visie Windenergie Gemeente Moerdijk vastgesteld. Hierin spreekt de gemeente Moerdijk de ambitie van 35 MW gerealiseerd windvermogen in 2010 uit. Aanleiding is een in 2002 in regionaal verband afgesloten convenant, waarbij onder andere is afgesproken dat de deelnemende gemeenten een toekomst visie voor windenergie zouden opstellen.

In haar beleid heeft de gemeente aangegeven dat ze zich ten doel stelt om voor de geschikte locaties zodanige randvoorwaarden te scheppen dat deze kunnen worden gerealiseerd. Na een aangenomen amendement is het zuidoostelijk deel van de Sabinapolder, ten oosten van de rijksweg A29, opgenomen als geschikte locatie voor windenergie in dit gemeentelijk windenergiebeleid. Windpark Oud Dintel past daardoor in het gemeentelijk beleid en kan een wezenlijke invulling geven aan het gemeentelijke ambitieniveau.

Bij de ontwikkeling van ons initiatief voor Windpark Oud Dintel worden wij gesteund door het gemeentelijk windenergiebeleid. Uiteraard is rekening gehouden met de randvoorwaarden zoals opgenomen in dit beleid.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.