Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Ecologie

Het plan voor de ontwikkeling van het windmolenpark moet getoetst worden aan de wetgeving en het beleid op het gebied van de natuurbescherming. Hierbij gaat het concreet om de gebiedsbescherming (gewijzigde Natuurbeschermingwet 1998 en het beleid ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur) en daarnaast om de soortenbescherming (Flora- en fauna-wet). Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet redelijk zicht bestaan op de verleenbaarheid van een eventueel benodigde vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet en/of de Flora- en faunawet. Anders is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar.

Dit aspect is onderzocht in het kader van de milieueffectrapportage (MER). Dit MER staat op deze website, u kunt de resultaten van het onderzoek daar vinden.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.