Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Bodem en water


Bodem

In zijn algemeenheid bestaat de kans dat door de plaatsing van windmolens de bodem verstoord wordt of dat bodemkundige waarden worden aangetast als gevolg van de fundering.


Water

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moeten alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf bevatten waarin de effecten van het plan op de waterhuishouding worden beschreven. Daarnaast moet over ruimtelijke plannen vooroverleg met het betrokken waterschap plaatsvinden.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.