Bezig met laden...

PDF Afdrukken

Archeologie

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen dient - op grond van het Verdrag van Malta - ook rekening te worden gehouden met de in de bodem aanwezige archeologische (verwachtings)waarden. Inzicht in de aanwezigheid van archeologische waarden wordt gegeven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Verwachtingswaarden (IKAW). Beiden zijn opgesteld door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) samen met de provincie Brabant.

Voor gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde geldt dat bij een eventuele realisatie van het windpark nader onderzoek zal moeten worden gepleegd alvorens over te kunnen gaan tot de aanleg van de funderingen van de windturbines. Ook kan het nodig zijn de eventuele lijnopstelling dusdanig aan te passen dat archeologische vindplaatsen niet worden verstoord.

Dit aspect is onderzocht in het kader van de milieueffectrapportage (MER). Dit MER staat op deze website, u kunt de resultaten van het onderzoek daar vinden.
 
Afronding bouw Windpark Oud Dintel
8 januari 2016

Inmiddels zijn vier van de vijf windmolens gebouwd. Naar verwachting, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de laatste windmolen in de week van 11 tot 16 januari gebouwd. Deze maand wordt ook verwacht dat de eerste stroom uit het windpark geleverd zal worden. De vervolgstap is om de directe omgeving van het windpark netjes te maken. Dit betekent dat onder andere alle stalen rijplaten die langs de transportroutes liggen worden opgeruimd en bermen worden opgeknapt.

Vragen of opmerkingen

Mocht u tijdens de bouwfase of als het windpark in bedrijf is vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken U kunt ook telefonisch contact opnemen met Dirk Jan Matthijsse via 053-434 12 00. Ook voor vragen of opmerkingen over Windpark Nieuw Prinsenland kunt u bij hem terecht.